Tin tức

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu - Gói thầu: Thực hiện sữa chữa khách sạn Central Quảng Ngãi
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu - Gói thầu: Thực hiện sữa chữa khách sạn Central Quảng Ngãi
Căn cứ Quyết định số: 433 /QĐ-SAOMAI  ngày 05/12/2017 của Công ty TNHH Sao Mai  V/v Phê duyệt nhà thầu các gói thầu tư vấn TV01, TV02;
Giám đốc Công ty TNHH Sao Mai thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu tư vấn TV01, TV02 : Thực hiện sữa chữa khách sạn Central Quảng Ngãi như sau:

- Gói thầu TV01                                  : Khảo sát hiện trạng, Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật.
- Nhà thầu trúng thầu Gói thầu TV01    : Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế và xây dựng HAG.
- Địa chỉ                                            : Số 41. Nguyễn Sơn, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
- Giá trúng thầu                                  : 291.200.000 đồng
(Bằng chữ: Hai trăm chín mươi mốt triệu hai trăm ngàn đồng)
- Loại hợp đồng                                 : Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng           :  15  ngày.

- Gói thầu  TV02                                 : Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình.
- Nhà thầu trúng thầu Gói thầu TV02    :  Công ty CP Tư vấn xây lắp năng lượng Hà Nội .
- Địa chỉ                                            :  Số 17A ngõ 113 đường Xuân Đỉnh, P. Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.
- Giá trúng thầu                                  : 24.600.000đồng
(Bằng chữ: hai mươi bốn triệu sáu trăm ngàn đồng chẵn)
- Loại hợp đồng                                 : Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng           :  10 ngày.
Hỗ trợ trực tuyến