Tin tức

CHƯƠNG TRÌNH TRI ÂN KHÁCH HÀNG
1. DỊCH VỤ PHÒNG NGỦ: 
 *  Giảm giá 10% giá phòng + Phòng FOC
2. DỊCH VỤ ĂN UỐNG: 
* Giảm từ 3% đến 5 % trên tổng bill thanh toán hoặc suất ăn FOC
3. DỊCH VỤ KÈM THEO
 *Giảm 10% đến 20% giá vé massage VIP
( Chương trình áp dụng từ ngày 01/11/2016 đến khi kết thúc)
Hỗ trợ trực tuyến