Welcome to Central Hotel Quang Ngai !
Central Hotel Quang Ngai is a 4-star hotel located on the campus of 6000m2 located in a prime location of Quang Ngai City, a 9 storey building built on an area of ​​1000m2 with 90 room sleep include the following services: the goods, room conference, leasing of office, SPA, karaoke, gym, coffee bar, swimming pool. Central Hotel in central location close to attractions, historic sites, scenic: remnants My Son, Thien An Mountain (Mo Huynh Thuc Khang), Heavenly Mountain Pen... Read more 

Hot video

News & Events

Đều được sinh ra từ miệng núi lửa đã phun trào, Lý Sơn xinh đẹp được ví như Jeju của Việt Nam vậy. Và mùa hè này, với đợt nghỉ lễ dài cho ngày Độc lập, Lý Sơn trở thành "keyword" cực "hot" cho mọi tín đồ du lịch biển đảo.

Customer support